Sertifikaadid

Kliimaneutraalne toode

Ocean tootesarja kuulub maailma esimene kliimaneutraalne pesuvahend – Ocean DubbelDryg!

Kliimaneutraalsed tooted hõlbustavad tarbijal toote valimist, kus kliimamuutus on dokumenteeritud, parandatud ja kompenseeritud. Kliimaneutraalsed tooted on kaubad või teenused, mille kliimamõju arvutatakse ja kompenseeritakse kogu selle elutsükli jooksul. Kliimaneutraalse toote märk on loodud selleks, et aidata kaasa säästvale arengule. Toode peaks olema teiste sama funktsiooniga toodete hulgas jätkusuutlik mudel/arhetüüp.

Töömeetod:

Toote mõju kliimale on inventeeritud ja see arvutatakse elutsükli vaatenurgast. Seejärel kehtestab tarnija tegevuskava toote süsiniku jalajälje vähendamiseks. Pärast neid samme kompenseeritakse süsinikdioksiidi heitkoguseid, tuginedes eelseisvate aastate müügiprognoosile.

Klimatneutral produkt intyg Ocean

Põhjamaade Luigemärk (The Nordic Swan Label) on üks edukamaid ökomärgisüsteeme maailmas.

See märk rajati 1989. a. Soome, Rootsi, Norra ja Islandi keskkonnasõbralike toodete tähistamiseks.

Selle märgise saamiseks on karmid keskkonna- ja kvaliteedinõuded. Märgis uurib kaupade ja teenuste keskkonnamõju kogu nende elutsükli jooksul alates toorainest kuni jäätmeteni.

Sellest hoolimata on praeguseks märgistatud 700 litsentsiga üle 3000 toote enam kui 53 tootekategoorias. Põhjamaade Luigemärki haldab Põhjamaade Ministrite Nõukogu juures tegutsev nõukogu. Selle nõukokku kuuluvad nii tarbijate, riigivõimu, ühiskondlike organisatsioonide, kaubanduse ja tööstuse, samuti ka teadlaste esindajad.

Luikede visioon on jätkusuutlik ühiskond, millel on jätkusuutlik tarbimine. Lisateabe saamiseks külastage: Swani veebisaiti https://www.svanen.se/

Hea keskkonnavalik (Bra Miljöval, Good environmental choice)

„Hea keskkonnavalik“ (Bra Miljöval) on Rootsi Looduskaitse Seltsi ökomärk. Toote pakendile kantuna eksisteerib see märk 1992. aastast. Selle märgi omistamise kriteeriumid on välja töötatud 13 tootegrupile, sealhulgas pesupulbrid ja –vedelikud, erinevad puhastusvahendid, šampoonid, pabertooted jm. Alates 1996 aastast saab seda märki taotleda ka keskkonnasõbralikule transpordile ja elektrile. See märk on omistatud kokku rohkem kui 1000-le tootele (Säästva tarbimise käsiraamat).

„Hea keskkonnavalik“ märgis keskendub üsna laialdaselt kasutatavatele toodetele ja teenustele, millel on suur mõju keskkonnale. Märgis näitab, et toode vastab ühiskonna kriteeriumide nõuetele. Enne kui tootel või teenusel lubatakse kuvada ökomärki „Hea keskkonnavalik”, peab see vastama teatud kriteeriumidele. Kõik kriteeriumid põhinevad samadel alustel: loodusvarade säästmiseks.

EU Ecolabel – ELi ametlik ökomärgis.

ELi ökomärgis toimib sarnaselt Põhjamaade ökomärgisega. Tooteid uuritakse elutsükli perspektiivist alates toorainest kuni jäätmeteni. Tooted peavad vastama keskkonna-, funktsionaalsus- ja kvaliteedinõuetele. Nõudeid suurendatakse pidevalt. Lisateabe saamiseks külastage ELi ökomärgise veebisaiti. https://ec.europa.eu/environment/ecolabel/

Ökomärgis on vabatahtlik keskkonnasõbralike toodete ja teenuste märgistus, mis võimaldab neid eristada teistest sarnastest toodetest, millel on suurem negatiivne mõju keskkonnale. Ökomärgis annab erapooletu asutus tootele või teenusele, mis vastab ökomärgise kriteeriumidele. Kehtestatud kriteeriumid on ranged ja neid vaadatakse järjekindlalt üle, kuna need peavad tagama toodete jätkusuutlikkuse suurenemise.

Astma- ja allergiaühing

Rootsi astma- ja allergiaühenduste toodete soovitus on juhend liikmetele ja teistele tarbijatele, kes otsivad hüpoallergeenseid tooteid. Soovitatavad tooted on märgistatud liidu nime ja kaubamärgiga. Need on vabad allergeenidest, parfüümidest ja ärritavatest ainetest sellistes kogustes, et puuduvad teadaolevad meditsiinilised raportid.

Rohkem infot: https://astmaoallergiforbundet.se/

ISO 14001

Ocean on alates 3. oktoobrist 2002 sertifitseeritud vastavalt ISO 14001.

See tähendab, et kogu töö kontrollitakse vastavalt ISO 14001 -le, mis on dokument, mis kontrollib kõike alates tootmisest kuni kasutamise, tootmise ja haldamiseni ning tagab, et standardist kõrvalekaldeid ei esine. Meie klientide jaoks tähendab see turvalisust, mille nõuded keskkonnakvaliteedile muutuvad üha karmimaks.

Keskkonnajuhtimissüsteem on ettevõttes ja selle juhtkonnas hästi välja kujunenud ning see toob kaasa keskkonnaprobleemide jätkuva täiustamise ning selle, et võtame keskkonnaalase vastutuse oma klientide ja töötajate ees. Meie tooted jäävad loomulikult meie sisemisteks nõueteks optimaalse võimsuse ja minimaalse keskkonnamõju osas.

Kempartner-AB-14001

FSC® puidu tarneahela sertifikaat

Puidu tarneahela sertifikaadiga kinnitatakse, et tootmisel kasutatakse vastutustundlikult majandatud metsadest pärit puitu ning et see materjal on jälgitav tootmise ja turustamise kõikides etappides – alates metsaülemast kuni lõpptoote tootjani.

Selleks, et toodet saaks pidada FSC-sertifitseerituks, peavad kõik toote tootmise, töötlemise ja turustamisega seotud ettevõtted olema sertifitseeritud vastavalt puidu tarneahela standarditele. Ainult sel juhul on ettevõtetel õigus kasutada sertifikaate ja panna oma toodetele FSC-märgis, osutades sellega vastutustundlikest allikatest saadud materjalidele.

FSC ehk metsahoolekogu eesmärk on edendada keskkonnasäästlikku, sotsiaalselt kasulikku ja majanduslikult elujõulist metsamajandust kogu maailmas. (www.fsc.org).

Rohkem infot: https://ee.bmcertification.com/tarneahela-sertifitseerimine/fsc-puidu-tarneahela-sertifikaat/ (www.fsc.org).